Board of Directors

First Name Last Name Email
 Jizhong  Xiao  jxiao@ccny.cuny.edu
 Yong  Guo  yg212_2000@yahoo.com
 Tong  Fang  tfang_99@yahoo.com
 Tom  Chen  Qixiu_chen@yahoo.com
 Meimei  Gao  Mm_gao@yahoo.com
 Fred  Yan  fyanwm@gmail.com
Yuying  Gosser  yygosser@gmail.com
Charles Shen gnycast@gmail.com
Yingli Tian yltian66@yahoo.com
Hongkui Xiao xiaohk@yahoo.com
Liangjie Zhang zhanglj@ieee.org
 Philip  Zhang  Z828@yahoo.com